Lær bash

From MalinWiKi
Jump to navigation Jump to search

Bash står for Bourne Again Shell og er skrevet av Brian Fox for Gnu-prosjeketet

GameShell Et Bash Spill

Lær deg bash ved hjelp av spillet GameShell. Spillet er på engelsk:

Start med å åpne et shell, altså en terminal. Hvordan dette gjøres, avhengier av hvilket system du har. Er du usikker, gjør et nettsøk, eller spør oss på IRC #nuug på irc.oftc.net Web-IRC-klient: NUUGs irc-kanal

Når du får opp terminalen vil du se noe som ligner dette:

malinux@geekbay:~$ 

Installer GameShell

Nødvendige forberedelser

Først må vi installere noen pakker for at spillet skal kunne kjøre. Bruker du Debian eller en linux-distrubisjon basert på Debian, som f.eks. ubuntu, Linux Mint eller Pop!_OS gjøres dette slik med apt (Advanced Packaging Tool Pakkebehandler for Debian-baserte distroer):

sudo apt install gettext man-db procps psmisc nano tree bsdmainutils x11-apps wget

For andre distrubisjoner, eller operativsystem, ta en titt på GameShell-dokumentasjon eller sjekk dokumentasjon for operativsystemet/distroen du bruker.

Fordi vi må bruke sudo (superuser do/superbruker gjør) for å installere pakker (Du vil bli bedt om å skrive inn passordet ditt. Du vil ikke få noen indikasjon på at det er skrevet inn, men det skrives inn for det. Trykk enter og når installasjonen er ferdig kjør:

wget https://github.com/phyver/GameShell/releases/download/latest/gameshell.sh

Denne kommandoen henter filen gameshell.sh fra GameShell sin github-side. Github er en side for åpen kildekode

med wget som er et program som brukes til å laste ned filer fra websider som http, https og ftp,

Kjør GameShell

bash gameshell.sh

Følg instruksjonene på skjermen og kos deg!

Feilsøking

Feil som kan oppstå

fant ikke kommandoen sudo

su -
apt install sudo

Ikke i sudoers

brukernavn is not in the sudoers file.   This incident will be reported.

Du har ikke tilgang til sudo. Er du på egen maskin, har du tilgang til root-brukeren og kan ordne dette selv slik:

su -

Sjekk om du er i sudo-gruppa

groups dittbrukernavn

kommer ikke sudo frem, må du legge brukeren inn i sudo-gruppa

legg brukeren til i sudo-gruppa

usermod -a -G sudo dittbrukernavn

Rediger sudoers

Før vi redigerer tekstfilen /etc/sudoers med kommandoen visudo, kan det være lurt å ta en kopi av orignalfilen

cp /etc/sudoers /etc/sudoers.BAK

kjør så visudo

visudo

I visudo se etter om det finnes linjer som ligner disse:

# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL

## Uncomment to allow members of group sudo to execute any command
# %sudo ALL=(ALL:ALL) ALL

Fjern kommentaren, hash-taggen foran linjen med %sudo slik at det hele blir seende sånn her ut til slutt:

# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL

## Uncomment to allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL