NUUGs IRC-kanal

From MalinWiKi
Jump to navigation Jump to search

NUUGS Pratekanal på IRC

NUUG benytter seg av OFTC (Open and Free Technology Community) sitt IRC-nettverk

Dette er adressene til oftc nettverket:

ircs://irc.oftc.net:6697 for SSL (kryptert) (alternativ port: 9999), IPv4 and IPv6.

irc://irc.oftc.net:6667 for ikke-SSL (ukryptert) (alternative porter: 6668-6670, 7000), IPv4 and IPv6.

Kanalen til nuug er: #nuug


Registrer Nick

oftc har støtte for nickserv slik at kallenavnet ditt (Nick) kan registrereres. Da kan ingen andre bruke ditt kallenavn

/msg NickServ REGISTER <password> <email>

Er nicknavnet ditt foobar og e-posten din foobar@domene.no vil kommandoen se sånn her ut:

/msg NickServ REGISTER passord123 foobar@domene.no

Velg et annet passord enn det i eksempelt :)

Identifiser Nick

/msg NickServ IDENTIFY <password>

Følger vi eksemepelt over, blir dette:

/msg NickServ IDENTIFY passord123

Hvordan kobler jeg meg til NUUGs kanal?

Det er flere måter å koble seg til NUUGs pratekanal. Her er en liste over web-baserte klienter, klienter med grafisk brukergrensesnitt (gui) og terminal-baserte klienter (cli)

Web-klienter

Liste over web-baserte klienter som kan åpnes rett i nettleseren

OFTC-Webchat

oftc.net sin webklient

Åpne linken og velg deg et kallenavn (Nick)

https://webchat.oftc.net/?channels=nuug&uio=MT11bmRlZmluZWQb1

Kiwiirc

Kiwiirc er en åpen webbasert irc-klient.

Åpne linken for å koble til på nuugs irc kanal og velg deg et kallenavn (Nick)

https://kiwiirc.com/nextclient/irc.oftc.net/#nuug


Grafiske klienter

HexChat

Terminal-klienter

Irssi

irrsi Er en tekstbasert klient for bruk i terminal

Installasjon

På Debian-baserte distorer som f.eks: Debian, Ubuntu, Pop!_OS og Linux Mint:

sudo apt install irssi

På Fedora:

sudo dnf install irssi

På Arch-baserte distroer, som Arch Linux, Manjaro, osv:

sudo pacman -S irssi
Koble til OFTC nettverket

Adressen til oftc er allerde inkludert i irssi med kryptering (SSL), som betyr at vi ikke først trenger å legge til addressene til oftc.

I statusområdet i irssi, skriv inn disse kommandoene:

/connect oftc

Har du ikke tidligere registrert nicket ditt, gjør dette før du fortsetter: Registrer Nick

Etter dette må du identifisere deg mot nickserv Identifiser Nick

Når dette er gjort, kan du bli med på #nuug-kanalen ved å skrive denne kommandoen i status-området:

/join #nuug
Navigere i Irssi

Bruk alt + tall eller alt + piltaster for å navigere mellom irssi-vinduene

Bruk PageUp og PageDown for å scrolle opp og ned i vinduene

Avslutt Irrsi med

/quit
Irssi Dokumentasjon

Se Dokumentasjon for mer informasjon om hvordan bruke Irssi (Engelsk)

WeeChat

weechat er en tekstbasert IRC-klient

Installasjon

Debian-baserte distroer som Debian, Ubuntu, Pop_OS! og Linux Mint

sudo apt install weechat-curses weechat-plugins weechat-python weechat-perl

Arch-baserte distroer som Arch Linux og Manjaro

sudo pacman -S weechat
Koble til OFTC-nettverket

Tilkobling til oftc-nettverket med SSL (kryptering)


start opp weechat og begynn med å identifser nicket:

Har du ikke tidligere registrert nicket ditt, gjør dette før du fortsetter: Registrer Nick

Etter dette må du identifisere deg mot nickserv Identifiser Nick

Autentisering
Legg til oftc-nettverket

Legg så til oftc-nettverket i weechat med kryptering:

/server add libera irc.oftc.net/6697 -ssl


Automatisk tilkobling til OFTC

For å koble deg opp automatisk når weechat starter:

/set irc.server.oftc.autoconnect on