Publisere aktiviteter på nuug.no

From MalinWiKi
Jump to navigation Jump to search

Hvordan publisere aktviteter på nuug.no og på nuugs iCal calender med CVS og Adict

Tilgang til geekbay

Du trenger tilgang til geekbay.nuug.no Ta kontakt med <navn> for å opprette bruker Når du har tilgang til geekbay og står i ditt hjemmeområde, /home/dittbrukernavn vil det sånn her ut:

dittbrukernavn@geekbay:~$

CVS

CVS checkout

skriv inn:

CVSROOT=/home/cvs cvs -q checkout nuug

Du vil da få lokal kopi i en mappe som heter nuug i ditt hjemmeområde, hentet fra CVS-treet i /home/cvs.

Er du ikke på geekbay, men på en annen maskin, må du skrive kommandoen slik:

CVSROOT=dittbrukernavn@geekbay.nuug.no:/home/cvs cvs -q checkout nuug

Er brukernavnet ditt f.eks. malinux, vil det sånn her ut:

CVSROOT=malinux@geekbay.nuug.no:/home/cvs cvs -q checkout nuug

Rediger aktivitet

Du kan nå bytte til katalogen nuug/aktiviteter

cd nuug/aktiviteter

Kopier en mappe fra et tidligere arrangement eller kopier MAL-katalogen YYYYMMDD-Arrangement-Mal til et navn som passer datoen og navnet for det nye foredraget. F.eks om et tenkt foredrag om debian skal holdes 14 februar 2023 kan kopieringen se sånn her ut:

cp -r 20220426-lvm 20230214-debian

Fra malen vil det sånn her ut:

cp -r YYYYMMDD-Arrangement-Mal 20230214-debian

-r flagget betyr at cp kopierer mappen og alt den måtte inneholde av filer og undermapper

Rediger så index.shtml filen slik at den passer til det nye arrangementet


Når redigeringen er fullført, lagre index.xhtml og legg til endringen i cvs med cvs add:

CVS add

cvs add 20230214-debian/index.shtml

CVS commit

cvs commit -m "kommentar som beskriver commiten" <mappenavnet>

Siden vi nå står i /home/dittbrukernavn/nuug blir cvs-kommandoen sånn her:

cvs commit -m "Første commit av februarmøtet" 20230214-debian

Du får da i retur noe i denne duren om alt gikk bra:

cvs commit: Examining 20230214-debian
/home/cvs/nuug/aktiviteter/20230214-debian/index.shtml,v  <--  20220816-debian/index.shtml
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
Processing log script arguments...
Mailing the commit message to nuug-commits@nuug.no (from malinux@nuug.no)
cvs commit: Examining 20230214-debian
/home/cvs/nuug/aktiviteter/20230214-debian/index.shtml,v  <--  20230214-debian/index.shtml
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
Processing log script arguments...
Mailing the commit message to nuug-commits@nuug.no (from dittbrukernavn@nuug.no)

Cronjob

geekbays cronjobb for publisering av endringer mot nettsiden kjører hvert 5. minutt. Det tar da 5 minutter før resultet dukker opp på https://nuug.no/aktiviteter/20230214-debian


Oppdatere iCal kalender med Adict

Forutsatt at du står i katalogen nuug som vi kjørte checkout på i sted. Åpne og rediger localactivites fra adictive med din favoritt-tekst-editor

/home/dittbrukernavn/nuug/adict/localevents

Denne filen er ikke noe pent syn. Scroll ned til bunnen og sjekk om det ligger en midlertidig oppføring til datoen for foredraget skal være. Om ikke, kopier en annen linje og rediger den så den passer til ditt arrangement

En linje som passer arrangementet kan f.eks. se sånn her ut:

20230214;0;1;1830;2030;20220624;din-e-post@addresse.no;Ditt Navnesen;NOK;0;no;eu;no;Rebel;NUUG;https://www.nuug.no/;https://www.nuug.no/aktiviteter/20220816-debian;Me
dlemsmøte i NUUG Oslo: Møte om debian;Vi er så heldige å få Navn Navnsen på besøk for å snakke om debian.

Forklaring av de ulike delene av linjen, så langt jeg forstår:

<Dato for foredraget;0;1;<fra-tid>;<til-tid>;<når linjen ble redigert, dog ikke viktig å ha med>;<din epostaddresse navn@domene.no>;<Ditt navn>;NOK;0;no;eu;no;<Sted>;
NUUG;<NUUGS URL>;link til arrangementet;Medlemsmøte i NUUG Oslo: <Kort beskrivelse av foredraget.

CVS add

Vi må nå kjøre en CVS add mot localevents-filen. Forutsatt at vi står i /home/dinbruker/nuug blir det da:

cvs add adict/localevents

CVS commit

Så en ny commit igjen med en kommentar om hva som er gjort

cvs commit -m "Lagt inn kalenderoppføring om februarmøtet" adict/localevents